Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  08.09-UDA-

  RPLU.02.01.02-06-001/09-15

  konkurs: 8/2009

  Beneficjent: Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o. o.
  Projekt: Wzmocnienie kapitałowe PFG Sp. z o. o. gwarancją dostępności finansowania zewnętzrnego dla MŚP w woj. lubelskim.
  Data umowy: 2009-11-30 (ostatni aneks: 2016-08-23)
  Dofinansowanie: 31.269.855,95
  2.

  08.09-UDA-

  RPLU.02.01.02-06-002/09-16

  konkurs: 8/2009

  Beneficjent: Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
  Projekt: Poszerzenie oferty Funduszu Poręczeniowego poprzez dokapitalizowanie Puławskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
  Data umowy: 2009-12-16 (ostatni aneks: 2016-09-30)
  Dofinansowanie: 9.500.000,00
  RazemLiczba:2
  Dofinansowanie:40.769.855,95

  Data aktualizacji: 2017-09-08