Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  07.09-UDA-

  RPLU.02.01.01-06-001/09-12

  konkurs: 7/2009

  Beneficjent: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
  Projekt: Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
  Data umowy: 2009-11-12 (ostatni aneks: 2016-11-21)
  Dofinansowanie: 12.525.000,00
  2.

  07.09-UDA-

  RPLU.02.01.01-06-002/09-14

  konkurs: 7/2009

  Beneficjent: Lubelska Fundacja Rozwoju
  Projekt: Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju
  Data umowy: 2009-11-30 (ostatni aneks: 2015-10-23)
  Dofinansowanie: 93.278.551,41
  3.

  07.09-UDA-

  RPLU.02.01.01-06-003/09-17

  konkurs: 7/2009

  Beneficjent: Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
  Projekt: Wprowadzenie nowych produktów finansowych na rynek województwa lubelskiego poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
  Data umowy: 2009-11-25 (ostatni aneks: 2016-11-09)
  Dofinansowanie: 12.070.000,00
  4.

  07.09-UDA-

  RPLU.02.01.01-06-004/09-10

  konkurs: 7/2009

  Beneficjent: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie
  Projekt: Utworzenie Funduszu Pożyczkowego Fundacji "OIC Poland"
  Data umowy: 2009-11-20 (ostatni aneks: 2016-11-09)
  Dofinansowanie: 6.637.537,85
  RazemLiczba:4
  Dofinansowanie:124.511.089,26

  Data aktualizacji: 2017-09-08