Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-010/09-01

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: PPHU "TORYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wdrożenie systemów zarządzania jakością i środowiskiem w TORYS Sp. z o.o.
  Data umowy: 2010-02-23 (ostatni aneks: 2010-12-21)
  Dofinansowanie: 45.000,00
  2.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-011/09-01

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: FIRMA SŁAWEX Zbigniew Sławiński
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Firmy SŁAWEX przez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych
  Data umowy: 2010-02-19 (ostatni aneks: 2012-11-12)
  Dofinansowanie: 24.000,00
  3.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-013/09-01

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: Monika Kot-Pryszczewska Agencja Interaktywna PR KREATOR
  Projekt: Zakup usług doradczych w zakresie opracowania strategii wprowadzenia nowego systemu e-commerce na rynek krajowy.
  Data umowy: 2010-02-22 (ostatni aneks: 2012-11-15)
  Dofinansowanie: 20.000,00
  4.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-014/09-01

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: STUDIO MODNEJ FRYZURY Marcin Wójcik
  Projekt: Usługi doradcze w zakresie systemów zarządzania jakością i środowiskiem
  Data umowy: 2010-02-23 (ostatni aneks: 2012-11-13)
  Dofinansowanie: 25.000,00
  5.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-016/09-02

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: ELFI Zbigniew Kowalski
  Projekt: Planowanie inwestycyjne w przedsiębiorstwie ELFI Zbigniew Kowalski
  Data umowy: 2010-02-23 (ostatni aneks: 2013-01-29)
  Dofinansowanie: 40.200,00
  6.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-017/09-00

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: SciTeeX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Zakup usług doradczych w zakresie uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów oraz kwalifikacji personelu
  Data umowy: 2010-02-22
  Dofinansowanie: 60.000,00
  7.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-018/09-04

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności Drukarni DAKO w Lubartowie na jednolitym rynku europejskim poprzez wdrożenie systemów ISO 14001, ISO 22000 oraz BRC IoP.
  Data umowy: 2010-02-23 (ostatni aneks: 2011-08-12)
  Dofinansowanie: 100.000,00
  8.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-019/09-01

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: "MEGA" A.CHOJNA, A. KOSIŃSKI, W.SOŃTA Spółka Jawna
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy "MEGA" Spółka Jawna poprzez doradztwo w zakresie zastosowania technologii informatycznych Systemu CRM
  Data umowy: 2010-02-23 (ostatni aneks: 2012-10-29)
  Dofinansowanie: 32.500,00
  9.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-020/09-01

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: Ender Adam Olender
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy ENDER Adam Olender poprzez doradztwo w zakresie wdrożenia nowych technologii informatycznych.
  Data umowy: 2010-02-23 (ostatni aneks: 2012-12-19)
  Dofinansowanie: 20.000,00
  10.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-021/09-01

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: PPH KRYSTIAN Krystian Klementowicz
  Projekt: Podwyższenie konkurencyjności PPH KRYSTIAN poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacyjnego systemu zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie.
  Data umowy: 2010-02-22 (ostatni aneks: 2012-11-20)
  Dofinansowanie: 29.400,00
  11.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-025/09-01

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: Brzozowski Stanisław Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "BRZOZOWSKI"
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy Brzozowski Stanisław Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "BRZOZOWSKI" poprzez opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
  Data umowy: 2010-02-22 (ostatni aneks: 2013-02-05)
  Dofinansowanie: 15.000,00
  12.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-026/09-00

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" S.C. Artur Jakubiak, Magdalena Jakubiak
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy NZOZ MEDYK poprzez opracowanie strategii rozwoju zakładu
  Data umowy: 2010-02-23
  Dofinansowanie: 21.350,00
  13.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-029/09-01

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: Mega Sp. z o.o.
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności MEGA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.
  Data umowy: 2010-03-01 (ostatni aneks: 2012-11-16)
  Dofinansowanie: 20.000,00
  14.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-003/09-00

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: Orzeł Spółka Akcyjna
  Projekt: Zakup specjalistycznych usług doradczych mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji zaplanowanej przez Orzeł S.A.
  Data umowy: 2010-02-22
  Dofinansowanie: 142.000,00
  15.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-030/09-02

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: "BOX CENTER" A. i R. SIEJ Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności BOXCENTER poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie systemu zarządzania środowiskowego
  Data umowy: 2010-02-23 (ostatni aneks: 2012-11-16)
  Dofinansowanie: 45.000,00
  16.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-032/09-00

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: STALMA Spółka Akcyjna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy STALMA Spółka Akcyjna w Lublinie poprzez zakup usług doradczych w celu wdrożenia wymagań normy EN ISO 9001:2008
  Data umowy: 2010-02-22
  Dofinansowanie: 14.365,00
  17.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-034/09-02

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: ARKADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Poszukiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności spółki "ARKADY" Sp. z o.o.
  Data umowy: 2010-02-24 (ostatni aneks: 2013-01-29)
  Dofinansowanie: 210.000,00
  18.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-036/09-02

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: TECHNOBETON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Doradztwo we wdrożeniu nowych technologii, przy jednoczesnej poprawie jakości produkcji Technobeton Sp. z o.o.
  Data umowy: 2010-02-23 (ostatni aneks: 2011-11-02)
  Dofinansowanie: 37.240,00
  19.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-038/09-02

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i System Backupu.
  Data umowy: 2010-03-01 (ostatni aneks: 2012-11-27)
  Dofinansowanie: 184.662,62
  20.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-041/09-01

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski M.Staniszewski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy STANIMEX Sp.J. poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001
  Data umowy: 2010-02-22 (ostatni aneks: 2012-11-26)
  Dofinansowanie: 20.000,00
  21.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-042/09-01

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: SMF Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy SMF Poland Sp. z o.o. poprzez doradztwo w zakresie technologii informatycznych CMR.
  Data umowy: 2010-02-22 (ostatni aneks: 2012-11-02)
  Dofinansowanie: 31.000,00
  22.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-044/09-02

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: DGF Doradztwo Gospodarcze Eulalia Zomer
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy DGF Doradztwo Gospodarcze poprzez doradztwo w zakresie innowacyjnych technologii informatycznych.
  Data umowy: 2010-02-23 (ostatni aneks: 2012-11-26)
  Dofinansowanie: 15.000,00
  23.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-007/09-01

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: Centrum Internetowe Mariusz Pryszczewski
  Projekt: Zakup specjalistycznych usług doradczych dotyczących uruchomienia przez firmę Centrum Internetowe zaawansowanej i specjalistycznej platformy hostingowej w celu zwiększenia konkurencyjności firmy.
  Data umowy: 2010-04-12 (ostatni aneks: 2013-01-18)
  Dofinansowanie: 35.000,00
  24.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-008/09-00

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: DreamNET S.C. P.RYMARCZYK, M.WÓJCIK
  Projekt: Wdrożenie systemów zarządzania jakością i środowiskiem w DREAMNET
  Data umowy: 2010-02-23
  Dofinansowanie: 45.000,00
  25.

  06.09-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-009/09-00

  konkurs: 6/2009

  Beneficjent: LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH IMPACT MIROSŁAW KONCEWICZ
  Projekt: Zakup usług doradczych w zakresie projektowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w IMPACT
  Data umowy: 2010-02-22
  Dofinansowanie: 20.000,00
  RazemLiczba:25
  Dofinansowanie:1.251.717,62

  Data aktualizacji: 2017-09-08