Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  04.09-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-010/09-01

  konkurs: 4/2009

  Beneficjent: REDLIFE Robert Pałka
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności firmy Emergency Medical System Poland Robert Pałka poprzez udział w III Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
  Data umowy: 2009-09-18 (ostatni aneks: 2010-05-05)
  Dofinansowanie: 48.369,61
  2.

  04.09-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-011/09-02

  konkurs: 4/2009

  Beneficjent: GT85 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa GT85 Polska sp. z o.o. poprzez zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki udziałowi w branżowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2008/2009.
  Data umowy: 2009-09-18 (ostatni aneks: 2010-10-01)
  Dofinansowanie: 27.544,73
  3.

  04.09-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-013/09-01

  konkurs: 4/2009

  Beneficjent: MEDI-SEPT Sp. z o.o.
  Projekt: Udział w targach branży utrzymania czystości ISSA Interclean CEE 2009 Warszawa 13-15 maja 2009
  Data umowy: 2009-09-21 (ostatni aneks: 2010-06-24)
  Dofinansowanie: 17.390,69
  4.

  04.09-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-007/09-02

  konkurs: 4/2009

  Beneficjent: EDBAK Sp. z o.o.
  Projekt: Udział w międzynarodowych targach Inegrated Systems Europe 2-4.02/2010 Amsterdam jako wystawca.
  Data umowy: 2009-09-18 (ostatni aneks: 2010-09-10)
  Dofinansowanie: 36.742,19
  5.

  04.09-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-008/09-01

  konkurs: 4/2009

  Beneficjent: UNI-MASZ H.M. Juszczuk Spółka Jawna
  Projekt: Udział przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach POLAGRA-Tech-2008 w Poznaniu/polska, jako współwystawca oraz w międzynarodowych targach za granicą ANUGA FoodTec-2009 w Kolonii/Niemcy, jako wystawca
  Data umowy: 2009-09-18 (ostatni aneks: 2010-10-15)
  Dofinansowanie: 9.417,21
  RazemLiczba:5
  Dofinansowanie:139.464,43

  Data aktualizacji: 2017-09-08