Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  02.09-UDA-

  RPLU.01.04.01-06-001/09-03

  konkurs: 2/2009

  Beneficjent: Stanisław Mysiak / PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE MYSIAK
  Projekt: Wprowadzenie recyklingu pozostałości płynnego betonu z płukania betonomieszarek w PST MYSIAK
  Data umowy: 2009-09-30 (ostatni aneks: 2010-08-26)
  Dofinansowanie: 272.000,00
  2.

  02.09-UDA-

  RPLU.01.04.01-06-005/09-02

  konkurs: 2/2009

  Beneficjent: KOM-EKO sp. z o.o.
  Projekt: Inwestycja w linię technologiczną warunkiem uzyskania zintegrowanego pozwolenia.
  Data umowy: 2009-09-30 (ostatni aneks: 2012-11-27)
  Dofinansowanie: 2.584.315,27
  3.

  02.09-UDA-

  RPLU.01.04.01-06-006/09-03

  konkurs: 2/2009

  Beneficjent: Odlewnia Żeliwa Lublin sp. z o.o.
  Projekt: Zmiana technologii wytapiania żeliwa z koksowej w żeliwiakach na elektryczną w piecach indukcyjnych warunkiem utrzymania pozwolenia zintegrowanego.
  Data umowy: 2009-09-30 (ostatni aneks: 2010-02-22)
  Dofinansowanie: 3.414.469,71
  RazemLiczba:3
  Dofinansowanie:6.270.784,98

  Data aktualizacji: 2017-09-08