Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  01.08-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-001/08-02

  konkurs: 1/2008

  Beneficjent: Orzeł Spółka Akcyjna
  Projekt: Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Orzeł S.A.
  Data umowy: 2008-11-28 (ostatni aneks: 2009-02-25)
  Dofinansowanie: 10.500,00
  2.

  01.08-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-010/08-01

  konkurs: 1/2008

  Beneficjent: Sierociuk - Kazana - Sierociuk Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "STOK-ROL" Spółka Jawna
  Projekt: Podniesienie zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstwa Stok-Rol poprzez wykorzytanie usług doradczych
  Data umowy: 2008-11-28 (ostatni aneks: 2009-01-14)
  Dofinansowanie: 24.000,00
  3.

  01.08-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-014/08-02

  konkurs: 1/2008

  Beneficjent: SciTeeX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Zakup usług doradczych w zakresie projektowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego 14001 w SciTeeX Sp. z o.o.
  Data umowy: 2008-11-28 (ostatni aneks: 2009-05-05)
  Dofinansowanie: 35.000,00
  4.

  01.08-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-015/08-01

  konkurs: 1/2008

  Beneficjent: "CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO" Urszula Bancerz
  Projekt: Usługi doradcze drogą do certyfikacji systemu jakości w Centrum Finansowym
  Data umowy: 2008-11-28 (ostatni aneks: 2009-05-14)
  Dofinansowanie: 11.250,00
  5.

  01.08-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-018/08-01

  konkurs: 1/2008

  Beneficjent: Orzeł Spółka Akcyjna
  Projekt: Analiza rynku i opracowanie strategii Orzeł S.A. w zakresie e-commerce.
  Data umowy: 2008-11-28 (ostatni aneks: 2009-02-12)
  Dofinansowanie: 71.969,00
  6.

  01.08-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-027/08-02

  konkurs: 1/2008

  Beneficjent: OMEGA - Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o.
  Projekt: Przygotowanie Firmy Omega do wdrożenia oraz doradztwo podczas implementacji innowacyjnej technologii informacyjnej.
  Data umowy: 2008-11-28 (ostatni aneks: 2009-05-06)
  Dofinansowanie: 41.000,00
  7.

  01.08-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-028/08-01

  konkurs: 1/2008

  Beneficjent: CARMEN Aneta Zdyb Wojciech Kitajewski Spółka Jawna
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy "CARMEN" poprzez planowanie inwestycyjne
  Data umowy: 2008-12-02 (ostatni aneks: 2009-02-20)
  Dofinansowanie: 15.000,00
  8.

  01.08-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-029/08-02

  konkurs: 1/2008

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JOLOKO" Jolanta Romanek-Baranowska
  Projekt: Podniesienie jakości usług medycznych i efektywności zarządzania w NZOZ „JOLOKO”
  Data umowy: 2008-11-28 (ostatni aneks: 2009-04-29)
  Dofinansowanie: 20.130,00
  9.

  01.08-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-053/08-02

  konkurs: 1/2008

  Beneficjent: "MEGA" A.CHOJNA, A. KOSIŃSKI, W.SOŃTA Spółka Jawna
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy "MEGA" Spółka Jawna poprzez doradztwo w zakresie technologii informatycznych
  Data umowy: 2008-11-28 (ostatni aneks: 2009-05-07)
  Dofinansowanie: 15.000,00
  10.

  01.08-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-054/08-01

  konkurs: 1/2008

  Beneficjent: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK Spółka Akcyjna
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A. poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością
  Data umowy: 2008-12-01 (ostatni aneks: 2009-02-16)
  Dofinansowanie: 15.000,00
  11.

  01.08-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-058/08-01

  konkurs: 1/2008

  Beneficjent: „BOCIAN” A.Boniszewska-Bocian, T.Bocian SP. J.
  Projekt: Doradztwo w dziedzinie innowacji i nowych technologii w przedsiębiorstwie BOCIAN
  Data umowy: 2008-12-09 (ostatni aneks: 2009-01-19)
  Dofinansowanie: 14.000,00
  12.

  01.08-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-008/08-01

  konkurs: 1/2008

  Beneficjent: „KARTONEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy Kartonex Sp.z.o.o. poprzez opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
  Data umowy: 2008-12-02 (ostatni aneks: 2009-02-13)
  Dofinansowanie: 15.000,00
  RazemLiczba:12
  Dofinansowanie:287.849,00

  Data aktualizacji: 2017-09-08