RPO WL na lata 2014-2020

 

2019-07-05

OGŁOSZENIE O KONKURSIE GREENNOVATIONS

2015-11-03

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn.zm.) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla konkursów ogłaszanych przez LAWP w 2015 r.

2015-07-31

Nowa strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

2015-06-29

Zmiana harmonogramu naborów wniosków na 2015 rok

2015-06-15

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

2015-05-26

Konsultacje społeczne propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

2015-05-04

Nabór osób zainteresowanych wpisem do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

2015-04-14

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO 2014-2020 i ogłosił konsultacje społeczne tego dokumentu

2015-04-03

Wydłużamy termin zapisów na „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”

2015-03-31

II edycja "Dni Otwartych Funduszy Europejskich"