Informacja o alokacji środków

Dane aktualne na dzień: 2014-12-01

Kurs Euro: 4,1798 PLN

Działanie Alokacja z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013
w PLN
Wartość dotychczas zakontraktowanych projektów
w PLN
Procent wartości dotychczas zakontraktowanych projektów Wartość funduszy strukturalnych umożliwiająca dalszą kontraktację
w PLN
1.1 89 302 681,38 88 975 196,79 99,63% 327 484,60
1.2 283 453 886,18 282 529 618,12 99,67% 924 268,06
1.3 421 514 435,95 417 648 872,31 99,08% 3 865 563,64
1.4 116 951 854,05 115 843 876,07 99,05% 1 107 977,98
1.5 157 239 749,43 157 250 369,48 100,01% 0,00
1.6 13 885 879,89 13 889 726,17 100,03% 0,00
1.7 6 166 853,15 6 008 412,37 97,43% 158 440,78
Razem I Oś Prior. 1 088 515 340,02 1 082 146 071,30 99,41% 6 369 268,72
2.1 144 997 344,20 144 967 806,01 99,98% 29 538,19
2.2 508 376,68 508 366,77 100,00% 9,91
2.3 50 201 160,13 48 663 918,93 96,94% 1 537 241,20
2.4 58 962 190,31 58 596 756,43 99,38% 365 433,88
Razem II Oś Prior. 254 669 071,32 252 736 848,14 99,24% 1 932 223,18
Razem I i II Oś Pr. 1 343 184 411,35 1 334 882 919,44 99,38% 8 301 491,90