2020-12-22

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby LAWP w Lublinie

Zaproszenie do składania ofertPDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówieniaPDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenie do składania ofert - Formularz cenowyWORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy wraz z załącznikamiPDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenie do składania ofert - Oświadczenie o braku powiązańWORD


Informacja z wyboruPDF

czytano: 113 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2020-12-22 13:37:57

Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-30 10:47:15

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF