2020-05-22

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843) na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843) na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w LubliniePDF

Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówieniaPDF

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowyWORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór UmowyPDF

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usługWORD

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie WykonawcyWORD

Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna RODO PDF

czytano: 37 razy

Informację wytworzył(a): Dawid Hryciuk

Data utworzenia informacji: 2020-05-22 13:42:07

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-25 09:13:41

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF