Aktualności

 

2023-04-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługę cateringową na potrzeby dwóch spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów organizowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - dwa spotkania 9 maja 2023

2023-04-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na przeprowadzenie szkolenia pt. „Trwałość oraz prawidłowe rozliczanie projektów” dla pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości