Aktualności

 

2023-02-15

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługę przygotowania treści oraz zamieszczenia artykułów w prasie regionalnej w wersji papierowej, na stronach internetowych prasy regionalnej oraz postów z odnośnikiem do tych artykułów w mediach społecznościowych

2023-02-15

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługę wykonania fotografii na potrzeby promocji działań wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2023 roku