Aktualności

 

2018-12-11

Informacja o wszczęciu przetargu nieograniczonego na usługę dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych (kopiujących, skanujących, drukujących, faksujących, wolnostojących) wraz z usługą drukowania, serwisowania i naprawy sprzętu