LAWP - Aktualności

 

2015-05-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Dostawę 20 sztuk stacji roboczych oraz oprogramowania na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie