LAWP - Aktualności

 

2013-09-17

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oraz druk dwóch rodzajów folderów i kalendarzy na rok 2014

2013-09-17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2013-09-12

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług sprzątania

2013-09-04

Dostawa tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie