LAWP - Aktualności

 

2013-04-29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2013-04-25

Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie