Aktualności

 

2011-07-28

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na „Świadczenie usług pocztowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym, o masie przesyłek do 50 gram”

2011-07-22

Informacja o planowanej zmianie siedziby LAWP

2011-07-05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na kserokopiarkę