Aktualności

 

2011-05-27

Informacja o unieważnieniu postępowanie na „Realizację kampanii informacyjno –promocyjnej o szerokim zasięgu nt. I i II Osi Priorytetowych RPO WL 2007 – 2013, wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

2011-05-06

Informacja o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze