Aktualności

 

2011-02-08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

2011-02-02

Informacja o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze