Aktualności

 

2011-11-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

2011-11-08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) z wykluczeniem tytułów bezpłatnych oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tego dziennika”