Szkolenia i konferencje dla beneficjentów

 

2015-03-09

Program konferencji „UMCS dla Samorządu”

2012-12-07

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo RPO WL na lata 2007-2013

2012-07-27

Kolejne szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw w ramach RPO WL na lata 2007-2013

2012-05-14

Ankieta dotycząca potrzeb szkoleniowych

2012-04-05

Zaproszenie do udziału w spotkaniu w dniu 12 kwietnia 2012 r. w Zamościu

2012-02-01

W związku z dużym zainteresowaniem szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, zostanie zorganizowane kolejne szkolenie z w/w tematu w dniach 06-07.02.2012 r. w siedzibie LAWP. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Oprócz powiadomienie e-mailem, osoby zakwalifikowane dostaną informacje telefoniczną. Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać za pośrednictwem formularzy elektronicznych.

2012-01-18

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL na lata 2007-2013 oraz Działania 2.2 Regionalna infrastruktura B+R RPO WL na lata 2007-2013 w ramach RPO WL 2007-2013

2011-11-15

Informacja o szkoleniach: dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Schemat A oraz wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy Schemat B. 24, 25, 28 listopada 2011 r.

2011-10-10

Webinarium: Dotacje na doradztwo i inwestycje OZE dla przedsiębiorstw

2011-09-27

Webinarium: Przedsiębiorczość i Innowacje. Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, badania i nowoczesne technologie dla regionu