2008-05-21

Informacja dotycząca zmian w „Wytycznych dla składających Plan Projektu” oraz o zamieszczeniu dodatkowych formularzy

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuję o zmianach w „Wytycznych dla składających Plan Projektu”, zakładce „Najczęściej popełniane błędy w Planach Projektów” oraz o zamieszczeniu dodatkowych formularzy załączników do wniosków o dofinansowanie w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007 – 2013”.

„Wytyczne dla składających Plan Projektu” uległy zmianie w punkcie E8 „Wnioskowane wsparcie” oraz w punkcie E14 ”Pomoc uzyskana przez Wnioskodawcę w Polsce”, w przypadku zakładki „Najczęściej popełniane błędy w Planach Projektów” w punkcie 17 (zmiany dotyczą Działania 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo” w zakresie stosowania pomocy de minimis).

Lista zamieszczonych dodatkowych formularzy załączników w dziale „Do pobrania” w ramach poszczególnych działań:

  1. Specyfikacja zakupywanego sprzętu, wyposażenia i urządzeń,
  2. Informacja o wynikach działalności dla przedsiębiorców prowadzących uproszczoną rachunkowość,
  3. Wzór promesy leasingowej,
  4. Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego,
  5. Wzór promesy kredytowej,
  6. Oświadczenie o dostarczeniu kopii umowy kredytowej/leasingu finansowego,
  7. Oświadczenie potwierdzające innowacyjność projektu.

 

czytano: 1437 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2008-05-21 00:00:00

kategoria: Preselekcja, Zmiany dokumentów i przepisów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF