2008-04-15

Informacja o zmianie w Wytycznych dla składających Plan Projektu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o zmianie w Wytycznych dla Składających Plan Projektu. W punkcie C1 „Podmiot, którego dotyczy projekt” nastąpiła zmiana zapisów w zakresie kodu PKD działalności gospodarczej, której dotyczy projekt.

1 stycznia 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), wprowadzające nowy schemat klasyfikacji działalności gospodarczej, zwany dalej PKD 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wdrażające Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego działania są komplementarne w stosunku do działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, wprowadza PKD 2007 do rozporządzeń regulujących realizację poszczególnych działań PROW. Z uwagi na zapisy dokumentu „Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej” istnieje konieczność ujednolicenia stosowania schematu klasyfikacji działalności gospodarczej przez instytucje wdrażające Programy Operacyjne w ramach ww. polityk Unii Europejskiej. W związku z powyższym Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie postanowiła o zmianie w Wytycznych dla składających Plan Projektu, wprowadzając w punkcie C1 Planu Projektu konieczność określenia kodu PKD działalności gospodarczej, której dotyczy projekt w oparciu o nowy schemat klasyfikacji działalności gospodarczej - PKD 2007.

Powyższa zmiana w Wytycznych dla składających Plan Projektu obowiązuje Wnioskodawców składających Plan Projektu od dnia 21.04.2008 r.

czytano: 1430 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2008-04-15 00:00:00

kategoria: Preselekcja, Zmiany dokumentów i przepisów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF