Aplikowanie o środki - Aktualności

 

2008-04-28

Informacja o zmianach w Generatorze Planu Projektu oraz w Wytycznych dla składających Plan Projektu

2008-04-15

Informacja o zmianie w Wytycznych dla składających Plan Projektu

2008-04-11

Informacja o zmianie w Wytycznych dla składających Plan Projektu

2008-04-10

Ogłoszenie o naborze Planów Projektów (preselekcji)

2008-04-10

Informacja o rozpoczęciu naboru Planów Projektów

2008-04-03

Informacja o terminie rozpoczęcia Preselekcji Planów Projektów