Preselekcja - ogłoszenia

 

2008-10-30

Wyniki preselekcji prowadzonej w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 - Działania 1.1 - 1.7

2008-08-13

Komunikat o zawieszeniu naboru Planów Projektów

2008-05-21

Informacja dotycząca zmian w „Wytycznych dla składających Plan Projektu” oraz o zamieszczeniu dodatkowych formularzy

2008-04-28

Informacja o zmianach w Generatorze Planu Projektu oraz w Wytycznych dla składających Plan Projektu

2008-04-15

Informacja o zmianie w Wytycznych dla składających Plan Projektu

2008-04-11

Informacja o zmianie w Wytycznych dla składających Plan Projektu

2008-04-10

Ogłoszenie o naborze Planów Projektów (preselekcji)

2008-04-10

Informacja o rozpoczęciu naboru Planów Projektów

2008-04-03

Informacja o terminie rozpoczęcia Preselekcji Planów Projektów

2007-12-19

Informacja o zmianie terminu rozpoczęcia preselekcji planów projektów