Działanie 2.3 Schemat B - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy

Konkurs 05/RPOWL/2.3B/2012