Poddziałanie 2.1.2 - Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeniowych

Konkurs 08/09