Dokumenty dla Działania 1.2 - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Konkurs 09/09

Umowa o dofinansowanie oraz załączniki do podpisania Umowy dla projektów wybranych zarządzeniem nr 39/12 z dnia 05.06.2012 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:

Wzór umowy o dofinansowanie (wersja z dnia 2010-02-02) PDF

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram rzeczowo-finansowy (wersja z dnia 2010-02-02) Excel

Instrukcja do harmonogramu rzeczowo–finansowego (wersja z dnia 2010-02-02) PDF

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wzór blankietu wekslowego (wersja z dnia 2010-02-02) Word

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (wersja z dnia 2010-02-02) Word

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych (wersja z dnia 2010-02-02) Word

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie - wzór aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (wersja z dnia 2010-02-02) Word

Oświadczenie o niekaralności (dla osób fizycznych) (wersja z dnia 2009-03-30) Word

Oświadczenie o niekaralności (dla osób niefizycznych) (wersja z dnia 2009-03-30) Word

Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy publicznej (wersja z dnia 2011-07-19) Word

Formularz w zakresie oddziaływania na środowisko (wersja z dnia 2008-07-15) Word

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wersja z dnia 2009-03-30) Word

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - załącznik 1 (wersja z dnia 2009-03-30) Word

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - załącznik 2 (wersja z dnia 2009-03-30) Word

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - załącznik 3 (wersja z dnia 2009-03-30) Word

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - załącznik 4 (wersja z dnia 2009-03-30) Word

Umowa o dofinansowanie oraz załączniki do podpisania Umowy wybranych zarządzeniem nr 62/13 z dnia 5 września 2013 r. Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie:

Wzór umowy o dofinansowanie (wersja z dnia 2013-09-20) PDF

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram rzeczowo-finansowy (wersja z dnia 2012-12-20) Excel

Instrukcja do harmonogramu rzeczowo–finansowego (wersja z dnia 2012-12-20) PDF

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wzór blankietu wekslowego (wersja z dnia 2012-12-20) Word

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (wersja z dnia 2012-12-20) Word

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych (wersja z dnia 2012-12-20) Word

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie - wzór aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (wersja z dnia 2012-12-20) Word

Oświadczenie o niekaralności (dla osób fizycznych) (wersja z dnia 2012-10-30) Word

Oświadczenie o niekaralności (dla osób niefizycznych) (wersja z dnia 2012-10-30) Word

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wersja z dnia 2012-10-30) Word

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - załącznik 1 (wersja z dnia 2012-06-28) Word

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - załącznik 2 (wersja z dnia 2012-06-28) Word

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - załącznik 3 (wersja z dnia 2012-06-28) Word

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - załącznik 4 (wersja z dnia 2012-06-28) Word

Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy publicznej (wersja z dnia 2012-10-30) Word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja z dnia 2010-03-29) Word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wersja z dnia 2011-07-18) Word

Formularz w zakresie oddziaływania na środowisko (wersja z dnia 2012-09-18) Word

`