F.A.Q. - Najczęsciej zadawane pytania dotyczące działania 2.3 schemat A

1. Kryteria merytoryczne – charakterystyka Wnioskodawcy
Czy zasięg działania IOB jest rozumiany jako lokalizacja projektu? (W przypadku wybudowania IOB na terenie powyżej 30 tys. mieszkańców, ale zasięgiem będzie obejmować będzie tylko i wyłącznie miejscowości poniżej 30 tys. mieszkańców)
2. Kryterium merytoryczne- efekty realizacji projektu
W jaki sposób udokumentować ulokowanie przedsiębiorców w danym inkubatorze – czy w takim przypadku przedsiębiorcy mają obowiązek wpisania do swojego dokumentu rejestrowego oddziału lub siedziby z adresem inkubatora? Czy wystarczającym będzie podpisanie umowy o współpracy?
3. Kryteria merytoryczne- Charakterystyka Wnioskodawcy
Jeżeli projekt zlokalizowany będzie w miejscowości poniżej 30 tys. mieszkańców to czy taki IOB może (ponad stan- ponad zadeklarowanymi wskaźnikami) świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorców z większych miejscowości?
4. Kryteria merytoryczne- skierowanie oferty do przedsiębiorców działających w sektorach o dużej „intensywności B+R”.
W myśl tego kryterium skierowane mają być już gotowe usługi? Czy też wystarczającym będzie, ze takie oferty będą kierowane do firm bez znaczenia czy skorzystają czy nie?