2011-12-12

Wyniki oceny merytorycznej projektów dla Działania 1.5 „Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (konkurs nr 04/RPOWL/1.5/2010), skierowanych do ponownej oceny po pozytywnej procedurze odwoławczej

Projekty, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej (odrzucone na kryteriach techniczno - ekonomicznych) dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.5 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 04/RPOWL/1.5/2010 - (ocena merytoryczna projektów po pozytywnej procedurze odwoławczej) PDF

czytano: 190 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2011-12-12 15:19:43

Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-13 12:36:39

konkurs: 04/2010 (działanie 1.5)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów odrzuconych, Odwołania (protesty)

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF