2010-12-27

Zarząd Województwa Lubelskiego zakwalifikował do dofinansowania projekty w ramach Działania 1.4 schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL 2007 – 2013 konkurs nr 01/RPOWL/1.4B/2010

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 schemat B RPO WL 2007-2013 konkurs nr 01/RPOWL/1.4B/2010 PDF

czytano: 196 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2010-12-27 13:08:00

konkurs: 01/2010 (działanie 1.4b)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów wybranych do dofinansowania

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF