2010-12-17

Informacja w sprawie ogłoszenia konkurs dla Działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach RPO WL 2007-2013

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz brakiem komentarza do wprowadzonych w stosunku do dotychczas obowiązującego Rozporządzenia zmian, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie analizuje pod kątem formalno- prawnym zmiany w wyżej wymienionym Rozporządzeniu. W związku z powyższym konkurs w ramach Działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach RPO WL 2007-2013, którego ogłoszenie zaplanowane jest na grudzień br. może zostać przeniesiony na I kwartał 2011 r. Ostateczna decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta do 23 grudnia 2010 r.

czytano: 99 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2010-12-17 14:12:47

Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-20 13:02:33

kategoria: Aplikowanie o środki

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF