2010-12-01

Komunikat dotyczący rozporządzenia w sprawie wykazu gmin dotkniętych powodzią

Informujemy, iż w celu uzyskania punktów na ocenie merytorycznej za kryterium Zgodność projektu z polityką społeczno-gospodarczą (oceniający przyzna 5 punktów, gdy miejsce realizacji jest objete wykazem miejscowości zawartym w stosowanym rozporządzeniu) w ramach Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, należy stosować Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U.10.92.597) PDF

czytano: 100 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2010-12-01 13:21:09

kategoria: Aplikowanie o środki

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF