2009-12-22

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 2.4 Marketing gospodarczy Schemat A i B

W związku trwającym naborem wniosków w ramach Działania 2.4 Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza potencjalnych beneficjentów do udziału w szkoleniu.

Celem szkolenia jest uszczegółowienie wiedzy na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 2.4 RPO WL 2007-2103, procedury naboru i oceny wniosków, kwalifikowalności wydatków, najczęściej popełnianych błędach we wnioskach o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić do udziału w szkoleniu. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenia organizowane będą w Lublinie w następujących terminach:

29 grudnia 2009 r. 2.4 Schemat A - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - nabór zakończony

30 grudnia 2009 r. 2.4 Schemat B - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - nabór zakończony

czytano: 211 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2009-12-22 15:51:42

kategoria: Aplikowanie o środki, Szkolenia

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF