2009-12-10

Informacja dla Wnioskodawców z działania 1.2 i 1.6 dot. Biznes Planu

W związku z licznymi pytaniami Wnioskodawców dotyczącymi części finansowej Biznes Planu informujemy, że w przypadku konkursu 09/RPOWL/1.2/2009 oraz 10/RPOWL/1.6/2009 w których nabór wniosków o dofinansowanie trwa na przełomie roku 2009/2010 w dokumentach finansowych Biznes Planu – bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, za okresy obrachunkowe należy przyjąć odpowiednio:

  1. Jeżeli wniosek o dofinansowanie będzie składany w 2010 roku:

    Okres bieżący (x) – dane finansowe za cały rok 2009

    Ostatni okres obrachunkowy (x-1) – dane finansowe za zamknięty rok 2008

  2. Jeżeli wniosek o dofinansowanie będzie składany jeszcze w 2009 roku:

    Okres bieżący (x) – dane finansowe za ostatnie zamknięte kwartały roku 2009

    Ostatni okres obrachunkowy (x-1) – dane finansowe za zamknięty rok 2008

W przypadku składania wniosku o dofinansowanie w 2010 roku i niezamknięcia jeszcze ksiąg rachunkowych, dane finansowe w Biznes Planie należy przedstawiać jak w punkcie 2.

czytano: 229 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2009-12-08 12:43:32

Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-10 10:02:24

konkurs: 10/2009 (działanie 1.6), 09/2009 (działanie 1.2)

kategoria: Aplikowanie o środki

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF