2009-12-08

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na rok 2009 i 2010

W dniu 08.12.2009 r. w zakładce „Nabór wniosków” zamieszczono zaktualizowany harmonogram naboru wniosków na rok 2009 i 2010.

Dokonane zmiany polegają na przesunięciu terminów naboru wniosków z roku 2009 na 2010:

  • w Działaniu 1.4 SCHEMAT B „Inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych” - zmiana ta została wymuszona brakiem regulacji prawnych (rozporządzenia MRR) dotyczących zasad przyznawania pomocy podmiotom działającym w sektorze energetyki;
  • w Działaniu 2.3 „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy” – zmiana podyktowana brakiem unormowań odnoszących się do kwestii występowania pomocy publicznej na płaszczyźnie Instytucja Otoczenia Biznesu -> Przedsiębiorca.

czytano: 130 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2009-12-08 08:41:00

Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-08 08:41:20

kategoria: Aplikowanie o środki, Zmiany dokumentów i przepisów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF