2009-04-24

Lista projektów wybranych do dofinansowania z EFRR w ramach działania 1.1 RPO WL - konkurs 05/RPOWL/1.1/2008 - z rezerwy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie wniosków, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą

Lista projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.1/2008 (z rezerwy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie wniosków, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą) PDF

czytano: 164 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2009-04-24 12:30:21

Data ostatniej modyfikacji: 2009-04-24 14:42:16

konkurs: 05/2008 (działanie 1.1)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów wybranych do dofinansowania, Odwołania (protesty)

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF