2009-04-16

Szkolenie dla instytucji wspierających przedsiębiorców

W związku z licznie pojawiającymi się błędami we wnioskach aplikacyjnych w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie organizuje w dniu 23 kwietnia 2009 r. szkolenie dla instytucji wspierających przedsiębiorców. W programie szkolenia przewidziano omówienie najczęściej popełnianych błędów pojawiających się w poprzednich naborach wniosków.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza (wzór formularza zamieszczony poniżej) na adres mailowy: szkolenia@lawplublin.pl, bądź faxem na numer 081 462 38 40. Ze względu na ograniczone warunki lokalowe liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu Word

czytano: 136 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2009-04-16 14:22:18

Data ostatniej modyfikacji: 2009-04-16 14:39:53

kategoria: Aplikowanie o środki, Szkolenia

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF