2009-04-14

Lista Wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.2 RPO WL 2007 - 2013 - konkurs 07/RPOWL/1.2/2008

 

Lista projektów po ocenie formalnej w ramach konkursu 07/RPOWL/1.2/2008 PDF

czytano: 155 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2009-04-14 12:51:14

Data ostatniej modyfikacji: 2009-04-14 12:52:29

konkurs: 07/2008 (działanie 1.2)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów po ocenie formalnej

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF