2009-04-06

Interpretacja „Koszty pierwszego uczestnictwa w targach, wystawach i misjach gospodarczych”

W odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wnioskodawców dotyczące interpretacji kosztu kwalifikowalnego w Działaniu 2.4, Schemat A „Koszty pierwszego uczestnictwa w targach, wystawach i misjach gospodarczych” pragniemy poinformować, że ww. koszt należy interpretować jako udział Wnioskodawcy w targach, wystawach czy misjach gospodarczych, w których do tej pory nigdy nie uczestniczył.

czytano: 181 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2009-04-06 08:10:36

konkurs: 04/2009 (działanie 2.4a)

kategoria: Aplikowanie o środki, Realizacja projektów, Zmiany dokumentów i przepisów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF