2015-01-23

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania ze zwolnionych środków i zwiększonej alokacji dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013 –zgodnie z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25.09.2014 r. sygn. akt. III SA/Lu 782/14

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 23.01.2015 r. w sprawie wyboru projektów współfinansowanych w ramach Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013 PDF

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania ze zwolnionych środków i zwiększonej alokacji dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013 –zgodnie z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25.09.2014 r. sygn. akt. III SA/Lu 782/14PDF

czytano: 124 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2015-01-23 12:39:18

Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-23 13:37:44

konkurs: 01/2013 (działanie 2.3a)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów wybranych do dofinansowania

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF