2014-06-30

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania oraz siódma zaktualizowana lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B RPO WL – konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

Zarządzenie Nr 98/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 30.06.2014 r. w sprawie wyboru projektów współfinansowanych w ramach Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012 PDF

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B RPO WL 2007-2013 konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012 w ramach zwiększonej alokacji w konkursie PDF

Zarządzenie Nr 99/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 30.06.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012 PDF

Siódma zaktualizowana Lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012 PDF

czytano: 127 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2014-06-30 14:06:06

konkurs: 10/2012 (działanie 1.4b)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów rezerwowych, Listy projektów wybranych do dofinansowania

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF