2014-06-30

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwolnionych środków oraz zwiększonej alokacji dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009

Zarządzenie Nr 97/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 27.06.2014 r. w sprawie wyboru projektów współfinansowanych w ramach Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009 PDF

Lista projektów wybranych do dofinansowania ze zwolnionych środków oraz zwiększonej alokacji dla I Osi Priorytetowej Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009 PDF

czytano: 124 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2014-06-30 10:14:32

Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-30 10:14:53

konkurs: 05/2009 (działanie 1.3)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów wybranych do dofinansowania

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF