2014-06-25

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwolnionych środków oraz zwiększonej alokacji dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009

Zarządzenie Nr 89/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wyboru projektów współfinansowanych w ramach Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009 PDF

Lista projektów wybranych do dofinansowania ze zwolnionych środków oraz zwiększonej alokacji dla I Osi Priorytetowej Działania 1.3 RPO WL 2007–2013 – konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009 PDF

Zarządzenie Nr 90/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 24.06.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009 PDF

Lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009 PDF

czytano: 126 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2014-06-25 11:43:23

konkurs: 05/2009 (działanie 1.3)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów rezerwowych, Listy projektów wybranych do dofinansowania

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF