2013-11-12

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 Nr konkursu 01/RPOWL/2.3A/2013

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 Nr konkursu 01/RPOWL/2.3A/2013 PDF

czytano: 1328 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2013-11-12 13:37:23

Data ostatniej modyfikacji: 2013-11-12 13:40:24

konkurs: 01/2013 (działanie 2.3a)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów odrzuconych, Listy projektów po ocenie formalnej

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF