2012-12-20

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 05/RPOWL/1.4A/2011 - projekty cofnięte podczas oceny merytorycznej do oceny formalnej i ponownie skierowane do oceny merytorycznej

Zarządzenie Dyrektora LAWP numer 92/12 z dnia 19.12.2012 r.PDF

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 05/RPOWL/1.4A/2011 - projekty cofnięte podczas oceny merytorycznej do oceny formalnej i ponownie skierowane do oceny merytorycznej PDF

czytano: 189 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2012-12-20 14:59:26

Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-20 15:08:01

konkurs: 05/2011 (działanie 1.4a)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów wybranych do dofinansowania, Odwołania (protesty)

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF