2012-12-10

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji RPO WL 2007 -2013

Informujemy, iż w zakładce Realizacja projektu/ Zasady promocji projektów dostępna jest zaktualizowana wersja „Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”.

Zaktualizowany dokument dostępny jest w zakładkach: Dokumenty programowe i Realizacja projektu w podmenu: „Zasady promocji projektów”.

czytano: 167 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2012-12-10 13:31:06

kategoria: Aplikowanie o środki, Realizacja projektów, Zmiany dokumentów i przepisów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF