Aplikowanie o środki - Aktualności

 

2014-01-03

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego, pt. „Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego”, złożonego w ramach Działania 2.4 schemat B RPO WL 2007-2013

2013-11-08

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pt. „Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego”, który został złożony w ramach II Osi Priorytetowej Infrastruktura ekonomiczna

2013-09-26

Informacja dotycząca złożenia przez Województwo Lubelskie wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego w ramach Działania 2.4 schemat B