Aktualności

 

2014-06-30

Lista projektów, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej (otrzymały poniżej 51 punktów lub zostały odrzucone na kryterium techniczno-ekonomicznym) I Oś Priorytetowa, Działanie 1.3 RPO WL 2007-2013 – wnioski cofnięte z oceny merytorycznej do oceny formalnej po uznaniu przez LAWP protestów za zasadne oraz wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po pozytywnej procedurze odwoławczej konkursu nr 12/RPOWL/1.3/2012

2014-06-09

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - wnioski cofnięte z oceny merytorycznej do oceny formalnej po uznaniu przez LAWP protestów za zasadne oraz wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po pozytywnej procedurze odwoławczej Nr konkursu 12/RPOWL/1.3/2012

2014-03-25

Wyniki oceny projektów dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, konkurs nr 12/RPOWL/1.3/2012

2013-12-03

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania ze zwiększonej alokacji dla I Osi Priorytetowej Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 12/RPOWL/1.3/2012

2013-11-29

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny Nr konkursu 12/RPOWL/1.3/2012

2013-11-15

Informacja dotycząca planowanego uruchomienia list rezerwowych w ramach konkursów: 08/RPOWL/1.1/2010, 09/RPOWL/1.2/2009, 01/RPOWL/1.2/2012, 05/RPOWL/1.3/2009, 02/RPOWL/1.3/2011, 12/RPOWL/1.3/2012.

2013-10-24

Wyniki oceny projektów dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, konkurs nr 12/RPOWL/1.3/2012

2013-08-23

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw” RPO WL 2007–2013 - konkurs nr 12/RPOWL/1.3/2012

2013-06-07

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 Nr konkursu 12/RPOWL/1.3/2012

2013-04-09

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.3 RPO WL 2007 – 2013 - Konkurs nr 12/RPOWL/1.3/2012