Aktualności

 

2014-09-08

Ósma zaktualizowana lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B RPO WL - konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-06-30

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania oraz siódma zaktualizowana lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B RPO WL – konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-06-24

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania oraz szósta zaktualizowana lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B RPO WL – konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-06-23

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny,konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-05-28

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania oraz piąta zaktualizowana lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B RPO WL – konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-05-20

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania oraz czwarta zaktualizowana lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B RPO WL – konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-05-14

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania oraz trzecia zaktualizowana lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B RPO WL – konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-05-08

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania oraz druga zaktualizowana lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej , Działania 1.4 Schemat B RPO WL 2007-2013 – konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-04-23

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny,konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-04-16

Pierwsza zaktualizowana Lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL 2007-2013 – konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012